دانلود تحقیق مالیات بر درآمد املاک

مطالب دیگر:
تحقیق کاشت، داشت و برداشت پیازکامپوزیت و کاربرد آن در صنعتتحقیق کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ایکودک آزاری و راهکارهای مقابله با آنکودکان تیزهوشگزارش كارآموزي کارهای عمومی ساختمانگزارش کار آزمایش اثر آگاهی از نتایج بر عملکردگزارش کار آزمایش ادراک و اندازه گیری خطاهای ادراکیتحقیق گسترش اعتیادمالیاتمبانی الگوی رشدمبانی جامعه شناسی دورکممحاسبات گریدیمشارکت سیاسی زنانمصونیت یا محدودیتمفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرشمقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای دارای معلم مرد و زنمقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكارمقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهدمهارت اجتماعي فرزندان فرهنگي با فرزندان افراد غير فرهنگيموتور های جستجومودممیزان علاقه به مطالعهتحقیق میکروژئودزی و ژئودزیشیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بانه (واقع در استان کردستان)قسمتی از محصول:


مقدمه


در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:  1. کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد.

  2. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید

  3. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

  4. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...


بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.  1. از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید.

  2. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.


مالیات بردرآمد املاک


ماده 52- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد املاک میباشد.


ماده 53- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف،راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود. هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره. حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.


تبصره 1- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات از این بخش خارج خواهد بود.


تبصره 2-املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد غیر اجاری تلقی میشود.


تبصره 3-از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب میشودجزئیات محصول:


فرمت فایل: ورد word


قابل ویرایش:بله


تعداد صفحات:43توجـــــــــــــــــــه توجـــــــــــــــــه :
« این فایل با کیفیت بسیار مطلوب و مناسب، آماده خرید اینترنتی می‌باشد. »