دانلود مقاله تحقیق نوسان ساز های سینوسی

مطالب دیگر:
📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اختلال کم توجهی - بیش فعالی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق پرستاری بیماران همودیالیزی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تصور بدنی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق جوسازمانی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرسختی روانشناختی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اتیسم📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ارزشیابی آموزشی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق ازدواج و طلاق📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اضطراب و استرس📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اعتماد اجتماعی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق انزوای اجتماعی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اهمال کاری📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق آموزش كاركنان📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بازدارندگی رفتاری (BIS)📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق برنامه ریزی استراتژیک📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بزهکاری نوجوانان📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق بلوغ سازمانی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق تسهیم دانش📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق توانمندسازی زنان📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق دلبستگی شغلی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رضایتمندی تحصیلی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سازگاری زناشویی📝چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سازگاری روانشناختی

قسمتی از محصول:


نوسان ساز های سینوسی کاربرد گسترده ای در الکترونیک دارند.این نوسان سلز هامنبع حامل فرستنده ها را تامین می کنندوبخشی از مبدل فرکانس را در گیرنده های سوپرهیترودین تشکیل می دهند.نوسان ساز ها در پاک کردن وتولید مغناطیسی در ضبط مغناطیسیو زمانبندی پالسهای ساعت در کار های دیجیتال به کار می روند.بسیاری از وسایل اندازهگیری الکترونیکی مثل ظرفیت سنج ها نوسان ساز دارند.


نوسان ساز های سینوسی انواع مختلفی دارند اما همه آنها از دو بخش اساسی تشکیل میشوند:


بخش تعیین کننده فرکانس که ممکن است یک مدار تشدید یا یک شبکه خازن مقاومتیباشد.مدار تشدید بسته به فرکانس لازم می تواند ترکیبی از سلف و خازن فشرده طولیازخط انتقال یا تشدید کننده حفره ای باشد.البته شبکه های خازن مقاومتی فرکانس طبیعیندارندولی می توان از جابه جایی فاز آنها برای تعیین فرکانس نوسان استفاده کرد.دوم بخش نگهدارنده که انرژی رابه مدار تشدید تغذیه می کند تا آن را در حالتنوسان نگه دارد.بخش نگه دارنده به یک تغذیه نیاز دارد. در بسیاری از نوسان ساز هااین قسمت قطعه ای فعال مثل یک ترانزیستور است که پالسهای منظمی را به مدار تشدیدتغذیه می کند.


شکل دیگری از بخش نگهدارنده تشدید نوسان ساز یک منبع با مقاومت منفی یعنی قطعهیا مداری الکترونیکی است که افزایش ولتاز اعمال شده به آن سبب کاهش جریان آن میشود. قطعات نیمه رسانا یا مدار های متعددی وجود دارند که دارای چنین مشخصه ایهستند.


سه دسته مشخص از نوسان ساز ها را می توان دسته بندی کرد که در ادامه این مقالهتوضیح خواهم داد:نوسان ساز های فید بک مثبت


ابتدا بهتر می دانم تا کمی در باره فید بک توضیح بدهم:


به طور کلی هر سیستم دارای ورودی و خروجی می باشد حا لا اگر بنا به هر علتیمقداری از خرو جی را با ورودی ها ترکیب کرده و وارد یک سیستم کنیم به این کار فیدبک گفته می شود که کار برد های فراوانی در دنیای تکنولوژی دارد برای نمونه از فیدبک برای کنترول فرایند یک سیستم استفاده می شود مثلاَ در هنگام راه رفتن شما یکسیستم(خیلی مدرن) هستید که اطلاعات را با چشم خود گرفته و به مغز می فرستید ودرآنجا پردازش شده تصمیم می گیرید که چه کار کنید اما در مورد فید بک مثبت با یدبگویم که دو نوع فید بک را می توان در نظر گرفت منفی و مثبت. در فید بک مثبت که یکمثال جالب از آن را در بالا برایتان بیان کردم هدف اغلب کنترول یک فرایند است یکمثال دیگر فرض کنید یک ظرف از مایعی که در حال جوشیدن است در تماس با یک منبع گرمامثل شعله گاز قرار دارد با گرم شدن بیش از حد مایع از ظرف بیرون می ریزد وآتش را کممی کند و دمای مایع را کاهش می دهد وبا کاهش دمای ما یع آتش دوباره احیا می شودومایع دو باره گرم شده وسر ریز می کند و دوباره ... اما در فید بک مثبت خرو جی بهورودی اضافه می شود واز فید بک مثبت به همین دلیل برای تشدید استفاده می شود همانمثال قبل را در نظر بگیرید با یک مایع آتشزا این بار با گرم شدن مایع و سر ریز آنآتش شدشدتر می شود وهمین طور تا آخر.


نکته مهم این است که در دنیای مادی همه چیز روبه میرایی و مردن میرود (ای روزگارنا مراد)وچیز هایی مثل اصطکاک همیشه(بعضی موقع های بیشتر)مزاحم هستند در باره نوسانهم میرایی باعث کاهش دامنه نوسان و از بین رفتن آن می شود بنا براین از فید بک مثبتبرای جبران این میرایی و...جزئیات محصول:


فرمت فایل: ورد word


قابل ویرایش:بله


تعداد صفحات:6توجـــــــــــــــــــه توجـــــــــــــــــه :
« این فایل با کیفیت بسیار مطلوب و مناسب، آماده خرید اینترنتی می‌باشد. »